Yang mendapat kemuliaan

SubhanAllah walhamdulillah, Senang membaca berita gembira ini, Dari Asma’ binti Yazid RA, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Bila Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari Kiamat kelak, maka datang sang penyeru lalu memanggil dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk, ‘Hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan!’ Kemudian penyeru itu kembali seraya berkata, ‘Hendaknya orang-orang yang ‘lambungnya jauh dari tempat tidur’, lalu mereka bangkit, sedang jumlah mereka sedikit”.
(HR Abu Ya’la).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *