Semangat remaja masjid Al Hikmah, KARISMAH


karismah2amt-karimah jaitimakmurkarismah-amt
Sabtu-Ahad, 12-13 Desember 2015, KARISMAH (Keluarga Besar Remaja Masjid Al Hikmah Jatimakmur) mengikuti program Achievement Motivation Training di Dangau Aulia.
Walaupun mereka tinggal dalam satu kompleks, namun aktivitas remaja masjid yang sempat vakum lama, akhinya dapat kembali aktif dan mendapat dukungan dari para orang tua dan pengurus Masjid.

Papank, begitu biasa dipanggil, dipilih sebagai ketua remaja masjid al ikhlas, bertekad untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dengan melibatkan sebanyak mungkin remaja dan anak muda dilingkungan masjid al ikhlas..

karismah-tongkatkapalkaram-karismahamt-karismah3rivergame-amtoutbond-karismahrolegame-karismah

Semoga melalui program ini seluruh anggota dan pengurus remaja masjid al hikmah, mendapatkan semanagat yang lebih untuk memakmurkan masjid dengan kegiatan remaja..

Seperti sebuah bait puisi yang berhasil dibuat oleh seorang pengurus..

Kebersamaan adalah sebuah makna
Kebersamaan adalah cinta dan rasa kasih sayang terhadap sesama

Dengan bersama kita kuat
Bersama kita bersinar
Bersama kita bahagia

Dengan bersama kita sempurna… A

Karismah, 13 Des 2015
RADITYO S.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *