Perkara yang Mematikan Hati

Do’a tidak akan dikabulkan karena hati telah dimatikan oleh sepuluh hal.

1. Pertama, meyakini Allah tetapi enggan untuk menunaikan hakNya.

2. Kedua, membaca kitab Allah tetapi tidak mau mengamalkannya.

3. Ketiga, mengakui bahwa syetan adalah musuh, tetapi justru malah mengikutinya.

4. Keempat, mengakui cinta kepada Rasul, tetapi meninggalkan ajarannya.

5. Kelima, mengaku rindu syurga, tetapi enggan beramal untuk menggapainya.

6. Keenam, mengaku takut kepada api neraka, tetapi tidak berhenti dari perbuatan dosa.

7. Ketujuh, yakin kematian pasti datang, tetapi tidak berbekal untuk itu.

8. Kedelapan, sibuk membicarakan aib orang lain, tetapi lupa akan aib sendiri.

9. Kesembilan, makan rezeki dari Allah, tetapi tidak mau mensyukurinya.

10. Kesepuluh, sering mengubur orang mati, tetapi tidak mengambil peringatan darinya.”

(Ibrahim bin Adham rahimahullah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *